• Aleksander Nowaczewski

Wzrost temperatur o 2°C wywoła emisję 230 miliardów ton węgla

Aktualizacja: 17 lis 2020

data: 15/11/2020


Na przełomie ostatnich lat temat węgla jest poruszany głównie w kontekście jego koncentracji w atmosferze ziemskiej. Okazuje się że największy problem tkwi nie na dużych wysokościach lecz na mniejszych. Badania przeprowadzone przez University of Exeter wykazały że w światowych gruntach mieści się od dwóch do trzech razy więcej węgla niż w atmosferze. Wzrost temperatur o 2°C może doprowadzić do uwolnienia się nawet 230 miliardów ton tego pierwiastka, głównie w postaci dwutlenku węgla i metanu.


Wiadome jest że cykl o obiegu węgla w przyrodzie jest stabilny. Dwutlenek węgla trafia do atmosfery poprzez m.in. wydalanie go przez organizmy żywe, emisję z oceanu, rozkład materii organicznej zawartej w gruntach. Z kolei absorpcja zachodzi za pomocą procesu fotosyntezy roślin, w trakcie którego CO2 jest przekształcane w węglowodany oraz składowany jako materiał energetyczny, a także poprzez rozpuszczanie w oceanach i składowanie na dnie.


Zaburzenie całokształtu zachodzi w momencie ocieplenia klimatu. Wysoka temperatura sprzyja rozkładowi materii organicznej, zawartej w glebie. W wyniku tego więcej dwutlenku węgla trafia do atmosfery. W przypadku wzrostu średniej temperatur o 2°C może spowodować przedostanie się do atmosfery nawet 230 miliardów ton węgla. To dwa razy większa ilość niż USA wyemitowało w przeciągu 100 lat i trzy razy większa, niż w tym czasie wyemitowały Chiny. University of Exeter podał że niepewność wynosi 50 miliardów ton. Oznacza to że w najlepszym wypadku emisja będzie wynosić 180 miliardów ton a w najgorszym 270 miliardów ton.


Najniebezpieczniejsze źródła

Jak zostało wcześniej wspomniane, materia organiczna jest składowana w glebie i oceanach w ogromnych ilościach. Najczęstszymi źródłami emisji dwutlenku węgla są mokradła, a szczególnie torfowiska. Te ostatnie mają szczególne predyspozycje do akumulowania osadów organicznych, dlatego węgiel jest znaczną częścią składu tych terenów. W przypadku zwiększenia temperatur torfowiska się osuszają, a węgiel zaczyna się rozkładać i uwalniać do atmosfery.


Poza dwutlenkiem węgla, do atmosfery przedostaje się też o wiele niebezpieczniejszy gaz cieplarniany, metan. Jego potencjał cieplarniany jest ponad 72-krotnie większy niż dwutlenku węgla. Powstaje w wyniku rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych. Takie okoliczności często zdarzają się w przypadku nakrycia się kilku warstw. Największe złoża metanu tworzą się często na przestrzeni milionów lat, tak jak wieczna zmarzlina na Syberii. Przyczyną jej powstania było stałe gromadzenie się materii organicznej, która została przykryta grubą pokrywą lodową. Aktualnie wzrost temperatur powoduje jej rozmrażanie. Przekroczenie pewnego punktu wiązałoby się z całkowitym stopnieniem i wydostaniem się do atmosfery gigantycznych złóż metanu.


To nie jest jedyny przykład. Tzw. tykające bomby występują w również rejonach takich jak, m.in. Ocean Arktyczny (głównie Morze Łaptiewów), Antarktyda (głównie w okolicach Morza Ross), Wschodni Pacyfik, Morze Północne. to są główne miejsca, wrażliwe na zmiany klimatyczne, których obawiają się naukowcy.


Nie wszystkie wycieki są spowodowane jednak czynnikami naturalnymi, wynikającymi ze zmian klimatycznych. Przyczyną wielu tego typu zjawisk na morzach i oceanach jest przypadkowe naruszanie złóż metanu przez przemysł gazowy, w trakcie drążenia odwiertów, bądź zwyczajne nieuszczelnianie wykorzystanego krateru, pozornie wyczerpanego bądź z małą zawartością gazu. Przykładem takich działań jest właśnie Morze Północne.


Kiedy nastąpi ocieplenie

Trudno jest określić za ile lat nastąpi wzrost temperatury o 2°C, lub czy w ogóle wystąpi. Wynika to z tego że nie wiadomo którą ścieżka reprezentatywnego szlaku stężeń podąży ludzkość. W przypadku drogi RCP 8.5 będzie to wzrost na poziomie aż 3°C już w 2070 roku. Jednak silna redukcja gazów cieplarnianych w atmosferze, czyli RCP 2.6, spowoduje nasilenie, nie przekraczające 1,5°C.


Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, akceleracja temperatury o 2°C spowodowałby uruchomienie sprzężeń zwrotnych które stale pogarszałyby sytuację klimatyczną. Dlatego właśnie podczas Porozumienia Paryskiego w 2015 roku został ustalony limit wzrostu temperatury maksymalnie o 1,5°C. Aktualnie nie wiadomo czy to się uda czy też nie. Wszystko zależy od ścieżki emisji jaką będzie podążać ludzkość. Czy będzie to droga określana mianem Biznes-Jak-Zwykle, czy też droga redukcji.
przypisy:

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201102072915.htm

https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/porownanie-nastepstw-zmiany-klimatu-306

http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/4354/wzrost-temperatur-o-2-stopnie-spowoduje-uwolnienie-z-gleby-230-mld-ton-wegla

https://krolowasuperstarblog.wordpress.com/2020/11/08/globalne-ocieplenie-o-2-stopnie-moze-uwolnic-230-mld-ton-co2-przechowywanego-w-glebie/

https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/szybki-cykl-weglowy-czesc-1-atmosfera-i-ekosystemy-ladowe-377


12 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Save Your Planet

For Green Future

Obserwój nas na

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram