• Aleksander Nowaczewski

Bałtyk jest silnie zanieczyszczony. Wzrasta liczba pól martwych.

Aktualizacja: 30 lis 2020

data: 07/06/2020

Otoczony przez dziewięć krajów - Polskę, Rosję, Litwę, Estonię, Szwecję, Finlandię, Danię i Niemcy, Bałtyk jest ogromnym zbiornikiem śmieci. Ogromna ilość zanieczyszczeń oraz kiepska wymiana wody czyni go najbardziej zanieczyszczonym morzem świata.


Nadchodzą wakacje. Wiele kąpielisk pozostaje zamkniętych z powodu nadmiaru sinic. Liczba turystów morze się zmniejszyć, jak i również budżety gmin nadmorskich. W ciągu ostatnich 2 lat zamknięto 50 kąpielisk na 146 egzystujących. Według badań podanych przez HELCOLM, stan oceny wód przybrzeżnych całego Bałtyku w latach 2011-2016 nie był zadowalający. Z 247 jednostek przybrzeżnych, tylko 17 uzyskało dobry stan.


Źródło zanieczyszczenia:

Największy wpływ na zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego ma nieprzestrzeganie dobrych praktyk rolniczych. Zalicza się do tego nieodpowiednie gospodarowanie odchodami zwierzęcymi oraz nadmierne dawkowanie nawozów sztucznych. To ostatnie działanie jest szczególnie niepożądane, ponieważ nawozy sztuczne składają się głównie z pierwiastków biogennych tzw. biogenów, głównie azotu i fosforu. Istnieją w każdym organizmie żywym i są pożywieniem dla roślin. Z pól uprawnych spływają one do rzek, a następnie do morza, co skutkuje nadmiernym zakwitem fitoplanktonu. Morze on się rozprzestrzeniać do takich ilości, że wyczerpuje zawarty w wodzie życiodajny tlen. Więcej o tym w dalszej części artykułu. Okazuje się, że do Bałtyku rocznie wpada rocznie ok. 826 tys. ton azotu i ponad 30 tys. ton fosforu. Polska nie ma się czym chwalić, ponieważ nasze rzeki odpowiadają za ok 140 tys. ton azotu oraz 13 tys. ton fosforu rocznie.


Problemem są również nielegalne zrzuty śmieci, nieuszczelnianie rurociągów z szambem, bądź odpadami komunalnymi i przemysłowymi, oraz brak oczyszczalni ścieków.


Nośnikiem zanieczyszczeń są oczywiście rzeki. Do największych śmieciarzy należą Göta (Szwecja), Kemi (Finlandia), Daugava tj. Dźwina (rzeka dzielona: Rosja, Białoruś Łotwa), Niemen (Litwa, Białoruś, Rosja, Polska, Łotwa), Odra (Polska, Niemcy, Czechy), Wisła (Polska, Białoruś, Ukraina i Słowacja) i Newa (Rosja, Finlandia).


Należy również pamiętać, że Bałtyk jest morzem prawie zamkniętym. Jego jedyne połączenie z Atlantykiem istnieje poprzez cieśniny Duńskie. Całkowita wymiana wody w Morzu Bałtyckim zajmuje od 25 do 35 lat. To powoduje, że wody Bałtyku pozostają niezwykle wrażliwe na antropogeniczne odpady.


Skutki:

Skutkami powyższych działań jest eutrofizacja. Oznacza to nadmierną żyzność wód, czyli zbyt duże stężenie biogenów. Powodują one masowe zakwity fitoplanktonu, który nadmiernie wyczerpuje tlen. Sprzyja to rozwojowi bakterii siarkowych na dnie morza, czego efektem jest wydzielanie się siarkowodoru. 97% wód Morza Bałtyckiego cierpi na eutrofizację. Okazuje się, że główną przyczyną tego zjawiska jest nadmierne nawożenie, bo odpowiada za ok. 90% zanieczyszczenia.


Strefy martwe na Bałtyku:

W najgorszym wypadku pojawiają się strefy martwe, których ilość na Bałtyku stale rośnie. Uwaga! Bałtyk zawiera siedem z dziesięciu największych martwych stref na świecie. Ich liczna zwiększyła się 10-krotnie w ostatnim stuleciu. Poniższe zdjęcie przedstawia martwe strefy na Morzu BałtyckimOdpowiedzialność Polski:

Polska zajmuje niechlubne 1 miejsce pod względem zanieczyszczania Morza Bałtyckiego. W 2014 r. Stanęła przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie zanieczyszczania wód azotanami. Złą wiadomością jest również to, że do teraz nie wypełniliśmy wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej.


Działania na rzecz czystego Bałtyku:

Zapobieganie zanieczyszczeniu Bałtyku wiąże się z przede wszystkim rozsądnym dawkowanie nawozów sztucznych, bądź częściowe zastępowanie ich nawozami naturalnymi, uszczelnianie szamb oraz rurociągów ze ściekami komunalnymi lub przemysłowymi, nieskładowanie nielegalne odpadów i zakończenie nielegalnych zrzutów odpadów. Naukowcy apelują również o natychmiastowe przywrócenie terenów podmokłych wzdłuż rzek, ponieważ przyśpieszają one ich oczyszczanie.


Można również wspierać organizacje społeczne działające na rzecz środowiska. Zaliczają się do nich m.in. Niebieski Manifest, The Baltic Shadow Plan, Deklaracje I Europejskiego Szczytu Rzeki, Koalicja Ratujemy Rzeki.przypisy:

http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/4264/wyobraz-sobie-%E2%80%A6-czysty-zdrowy-baltyk

https://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/wyobraz-sobie-czysty-zdrowy-baltyk/

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/ocena_2017.pdf

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Save Your Planet

For Green Future

Obserwój nas na

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram