• Aleksander Nowaczewski

Następny rekordowy przyrost na rynku polskiej fotowoltaiki. Ponad 150 MW w jeden miesiąc. Co dalej?

Aktualizacja: 13 lis 2020

data: 08/07/2020


Według analiz z Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), moc fotowoltaiki w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSM) zaliczyła w lipcu rekordowy przyrost o 152,447 MW.


Rekordowy przyrost

PSE deklaruje, że jeszcze 1 siarpnia łączna moc fotowoltaiki w Polsce wynosiła 2 261,347 MW, w porównaniu z 2108,9 MW zarejestrowanymi 1 lipca. Jest to miesięczny przyrost mocy równy 152 MW, czyli o 7,23%. Dodatkowo, od początku 2020 roku przybyło kolektywnie 961,747 MW. Co więcej, porównaniu z analogicznym okresem roku 2019, moc instalacji fotowoltaicznych wzrosła o 156,22%.


Rozwój polskiej fotowoltaiki na przestrzeni lat

Rok 2015 był przełomem w polskiej fotowoltaice. Według danych z Agencji Rynku Energii (ARE), można w tamtym okresie zauważyć nagły przyrost mocy z PV, lecz wolumen wciąż był niezadowalający w porównaniu z krajami zachodnimi. Wynosił on niespełna 100 MW z instalacji podłączonych do sieci elektroenergetycznej.


Zgodnie z analizami Urzędu Regulacji Energetyki w Polsce, w 2016 łączna moc, pochodząca z fotowoltaiki, wynosiła 99,089 MW, w 2017 roku 103,896 MW, w 2018 roku, 146,995 MW, w 2019 roku prawie 1500 MW i wreszcie dochodzimy do 1 sierpnia 2020 roku, którego to całkowita moc była równa 2 261,347 MW.


Mikroinstalacje

W polskim sektorze fotowoltaiki dominują mikroinstalacje. Pod koniec 2019 roku, stanowiły one ponad 70% mocy zainstalowanej w fotowoltaice. W 2017 roku liczba mikroinstalacji (między 40 a 200 kW) podłączonych do systemu elektroenergetycznego wynosiła 28 000, co stanowiło ok. 180 MW. W pierwszych dwóch kwartałach 2018 roku, podłączone zostało ok. 8,5 tys. takich mikroinstalacji, których łączna moc wynosiła 32 MW. W 2019 roku pojawiło się 640 MW mocy z mikroinstalacji, a w pierwszym kwartale 2020 roku, podłączono do sieci już 300 MW.


W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, polski rynek fotowoltaiki ma charakter typowo prosumencki. Jest to spowodowane zainteresowaniem obywateli, wytwarzaniem energii elektrycznej we własnym zakresie. To nastawienie podsycają programy wsparcia, takie jak ,,Mój Prąd'' który zakłada dopłaty w wysokości do 5 tys. zł do zakupu montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW.


Farmy fotowoltaiczne

Aktualnym motorem napędowym dla rozwoju farm fotowoltaicznych w Polsce jest, System Aukcyjny. We wszystkich dotychczasowo przeprowadzonych aukcjach wygrały projekty o łącznej mocy 1700 MW. Wolumen na roku 2020 jest przewidywany w tzw. małym koszyku (instalacja o mniejszej mocy niż 1 MW) na 800 MW, oraz w tzw. dużym koszyku (instalacja o większej mocy niż 1 MW) co najmniej 700 MW mocy.


Przyszłość PV w Polsce

Prognozy IEO wykazują, że wraz z upływem czasu, sektor fotowoltaiki w Polsce będzie przechodził transformację z prosumenckiego na zrównoważony, pomiędzy elektrowniami PV i domowymi mikroinstalacjami.


Analizy zakładają, że rozwój fotowoltaiki w 2020 roku odbędzie się głównie poprzez segment prosumencki. W 2021 zostanie oddane do eksploatacji ok 2,8 GW farm fotowoltaicznych, a w latach 2022 oraz 2023 udział farm wiatrowych zrówna się całkowicie z sektorem prosumenckim.


Prognozy IEO ukazują również dane, według których do końca 2020 roku Polska osiągnie moc, pochodzącą z fotowoltaiki, równą 2,5 GW. Jeśli ten trend się utrzyma, to w 2023 roku całkowita moc będzie wynosić 6,6 GW, natomiast w 2025 roku Polska będzie posiadać moc w wysokości 7,8 GW. Jeśli nasz rynek fotowoltaiki będzie się rozwijał w takim tempie jakie był ukazane w prognozach IEO, to już w 2025 roku Polska przekroczy założenia KPEiK (Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu).


Rozwój w dziedzinie fotowoltaiki jest aktualnie jednym z głównych trendów w Polsce i na świecie. Obecnie wiele firm pracuje nad innowacjami w tym sektorze np. dachówki fotowoltaiczne, bądź magazyny energii. Szczególnym sukcesem było opracowanie przez polską firmę ML System technologii fotowoltaicznych szyb zespolonych, co może być w przyszłości znaczącym elementem w wytwarzaniu energii elektrycznej ze słońca.


Następstwa w ramach programu ,,Mój Prąd''

W Polsce, motorem napędowym dla rozwoju mikroinstalacji jest, funkcjonujący od 2019 roku program ,,Mój Prąd'' który zakłada dopłaty w wysokości do 5 tys. zł do zakupu montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Ministerstwo rozwoju wspiera to przedsięwzięcie i chce aby program dalej funkcjonował po zakończeniu bieżącego naboru wniosków o dopłaty. Ma obecnie pracować nad wprowadzeniem do ustawy o OZE koncepcji tzw. prosumenta zbiorowego, którym według definicji mają być spółdzielnie i wspólnoty, decydujące się na zakup mikroinstalacji.przypisy:

https://www.cire.pl/item,200053,2,0,0,0,0,0,rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2020-streszczenie-i-wnioski-raportu.html

https://stiloenergy.pl/fotowoltaika-a-statystyki-czyli-garsc-danych-o-panelach-fotowoltaicznych/

https://biznesalert.pl/przybylo-ponad-150-mw-fotowoltaiki-w-polsce/

https://www.brewa.pl/strefa-wiedzy/rozwoj-fotowoltaiki-w-polsce.html

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Save Your Planet

For Green Future

Obserwój nas na

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram