• Aleksander Nowaczewski

Powstaje koalicja na rzecz zielonego wodoru w Europie

data: 28/11/2020


Wodór jest określany mianem paliwa przyszłości. Nic dziwnego że Unia Europejska podejmuje szereg działań, mających poszerzyć horyzonty tego sektora. Stowarzyszenia handlowe, w tym WinEurope oraz SolarPowerEurope tworzą koalicję, mającą zwiększyć produkcję i wykorzystanie zielonego wodoru w przyszłości. Organizacja dostała poparcie od Breakthrough Energy.


Sama inicjatywa stowarzyszenia została zapoczątkowana z tego powodu że aktualnie ok. 95% wodoru jest wytwarzane z gazu ziemnego bądź ropy naftowej. Jedynie niecałe 5% światowej produkcji pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się że do 2030 roku, zapotrzebowanie na wodór w Europie ma wynosić 16,5 mln ton rocznie. Przy takim scenariuszu, obecne źródła produkcji wodoru nie mogą się utrzymywać na rynku na tak dużym poziomie udziału. Celem koalicji jest utworzenie sieci naukowców, przedsiębiorców, organizacji handlowych oraz dużych przedsiębiorstw, czego wynikiem ma być produkcja 10 mln ton zielonego wodoru do 2030 roku. W tej dekadzie, przewidziane są inwestycje na poziomie 700 mld euro. Analizy twierdzą, że rozwój rozwój wodoru w Europie ma potencjał ograniczenia ok. 6 Gt CO2 rocznie.


Sektory które mają zostać zreformowane pod względem wodoru, to przede wszystkim produkcja energii elektryczne, ciepłownictwo, transport i przemysł. Aktualnie, ten ostatni pochłania 95% wodoru z paliw kopalnych zużywa przemysł, dlatego dekarbonizacja ma się skupiać przede wszystkim w tym segmencie.


Cele Europy w związku z szerzeniem wodoru zostały także przedstawione w lipcu tego roku w strategii wodorowej, według której celem jest zbudowanie ok. 6 GW mocy z elektrolizerów do 2024 roku i 40 GW mocy do 2030 roku. Co więcej, rozszerzenie rewolucji wodorowej na tereny Północnej Afryki, gdzie przewiduje się zainstalowanie dodatkowych 40 GW.


Obecne problemy wciąż mają miejsce w przypadku kosztów wytwarzania wodoru i braku infrastruktury magazynującej. Przede wszystkim rynek zielonego wodoru jest niekonkurencyjny z niebieskim i szarym wodorem. Zielony wodór kosztuje średnio

4-5 EUR/KG, podczas gdy szary i niebieski jedynie 1-2 EUR/KG. Jest to spowodowane m.in. efektem skali obu rynków. Przypuszcza się jednak że z biegiem czasu rynki zaczną ze sobą konkurować w coraz większym stopniu, też ze względu na to że zasoby paliw kopalnych stale się kurczą, a ich cena będzie tylko rosnąć. Ich sytuacja może się dodatkowo pogorszyć w przypadku zwiększenia opłat za emisję dwutlenku węgla.


Warto również dodać, że z racji zapotrzebowania nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych, przeznaczonych na produkcję wodoru, w początkowych latach będzie wymagany import energii elektrycznej z dalszych zakątków świata, a według przewidywań Azji. Pomimo wysokich ambicji Unii Europejskie, analizy twierdzą że to właśnie rynek Azjatycki, głównie takich krajów jak Chiny, Japonia i Korea Południowa, będzie wiodący między rokiem 2030 a 2050.

przypisy:

material-economics-mainstreaming-green-hydrogen-in-europe.pdf (windeurope.org)

Trade bodies team up to grow Europe’s green hydrogen sector – EURACTIV.com

EU Commission backs global hydrogen market with euro as its key currency – EURACTIV.com

What is the real cost of green hydrogen? – EURACTIV.com


6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie