• Aleksander Nowaczewski

Polska dąży do osiągnięcia 10 GW mocy, pochodzącej z większych OZE

Aktualizacja: 13 lis 2020

data: 08/10/2020


Zgodnie z danymi, podanymi przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), dnia 30 czerwca łączna moc, pochodząca z większych OZE w Polsce, czyli tych instalacji które wymagają koncesji oraz wpisów do rejestrów, osiągnęła 9,5 GW.


W pierwszej połowie 2020 roku całkowita moc, pochodząca z większych OZE, osiągnęła

9 474,91 MW, wobec 9 106,26 MW zarejestrowanymi pod koniec 2019 roku. Jest to przyrost półroczny równy ok. 370 MW, z czego 230 MW z energii wiatrowej i 120 MW z energii słonecznej. Te dwa źródła (nie licząc domowych mikroinstalacji) wciąż mają największy udziały w produkcji energii z odnawialnych źródeł.


Pod koniec pierwszego półrocza, łączna moc ze źródeł wiatrowych była równa 6 039,9 MW. Instalacje fotowoltaiczne osiągnęły moc 708 MW. Moc, pochodząca z biomasy wyniosła ok. 1 508 MW, biogaz 245 MW, a hydroenergia 973,89 MW.


Warto również dodać, że na polskim rynku fotowoltaiki, największą rolę odgrywają instalacje prosumenckie, dlatego też oficjalnie moc ze źródeł wiatrowych jest większa niż powyżej podana w artykule.


Ilość instalacji, zaliczających się do większych OZE, systematycznie rośnie. Osiągnięcie 10 GW mocy jest tylko kwestią czasu. IEO podaje, że z samych instalacji fotowoltaicznych, już w 2025 Polska przekroczy wymogi związane z KPEiK (Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu).


Do przyrostu mocy z OZE maja się również przyczynić morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Aktualnie, największe kroki w kierunku osiągnięcia tego celu podejmują PKN Orlen i Energa.przypisy:

https://biznesalert.pl/moc-wiekszych-oze-w-polsce-zbliza-sie-do-10-gw/

https://www.money.pl/gielda/ure-moc-zainstalowana-oze-wyniosla-9-47-gw-na-koniec-czerwca-2020-r-6540556386854529a.html

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Save Your Planet

For Green Future

Obserwój nas na

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram